Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Zlatníky » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 101-120 z 165
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
66Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 BratislavaZmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-V-143/2015-049Záväzok vypožičiavateľa v súlade so zákonom NRSR a za podmienok dohodnutých v zmluve prenechať vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe MVSR: hasičský automobil - cisternová automobilová striekačka malá pre obecné hasičské zbory0,00 €22.12.2015nestanovený
65Ľudovít Hostačný, č. 273, 956 37 ZlatníkyKúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. obce Zlatníky a to: pozemok parcela registra "C": č. 2940/25 ostatná plocha o výmere 159 m2 podľa GP číslo 41370309-42/2015 vedený na LV č. 375 v spoluvlastníckom podiele 1/1 za dohodnutú kúpnu cenu 1,70 eur za 1m2  281,43 €15.12.2015nestanovený
64Premier Consulting EU, s.r.o, Hadovská cesta 870, 945 01 KomárnoZmluva o dielo č. EA PRV 2015-20 745pZáväzok zhotoviteľa vyhotoviť pre objednávateľa žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, pre financovanie projektu objednávateľa 100,00 €9.12.2015nestanovený
63Premier Consulting EU, s.r.o, Hadovská cesta 870, 945 01 KomárnoZmluva o dielo č. EA PRV 2015-20 745Vyhotovenie dokumentu - štúdie uskutočniteľnosti projetu, pre ktorý má objednávateľ záujem žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 896,00 €9.12.2015nestanovený
62Premier Consulting EU, s.r.o, Hadovská cesta 870, 945 01 KomárnoZmluva o dielo č. EA PRV 2015-20 721pZáväzok zhotoviteľa vyhotoviť pre objednávateľa žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, pre financovanie projektu objednávateľa 100,00 €9.12.2015nestanovený
61Premier Consulting EU, s.r.o, Hadovská cesta 870, 945 01 KomárnoZmluva o dielo č. EA PRV 2015-20 721Vyhotovenie dokumentu - štúdie uskutočniteľnosti projetu, pre ktorý má objednávateľ záujem žiadať o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 896,00 €9.12.2015nestanovený
60Ladislav Bús, 221, 92504 TomášikovoMandátna zmluva č.30/2015Vykonanie procesu verejného obstarávania na zákazku: Vybudovanie digitálneho kamerového systému1 149,60 €12.12.2015nestanovený
59Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám.Ľ.Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad BebravouDohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného časuÚprava vzájomných práv a povinností jej účastníkov pri zabezpečovaní záujmového vzdelávania detí v Centre voľného času18,00 €10.11.2015nestanovený
58Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny PartizánskeDohoda č.15/09/010/74Aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe0,00 €15.10.2015nestanovený
57Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny PartizánskeDohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľovPoskytovanie finančného príspevku úradom, zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov0,00 €17.10.2015nestanovený
56Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerského 5,81105 BratislavaDodatok č.1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému dátového centra obcí a miestZmena zmluvy - uzatvorenie na dobu určitú do 31.12.20150,00 €24.9.2015nestanovený
55AKU-TRANS spol. s.r.o.Dodatok č. 1/2015 k zmluve zo dňa 28.09.2007Nakladanie s batériami a akumulátormi0,00 €11.8.2015nestanovený
54AKU-TRANS spol. s.r.o.Zmluva o zbere, odbere a doprave nebezpečného odpadu obceZber,odber a doprava nebezpečného odpadu obce0,00 €29.9.2007nestanovený
53Obec Zlatníky, Zlatníky 42, 956 37 ZlatníkyZmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny a Programu obnovy dedinyDotácia z fondu POD5 000,00 €26.8.2015nestanovený
52Ing. Eva Ďuržová, audítorka, TrenčínZmluvy o poskytovaní audítorskych služiebAudit účtovnej závierka k 31.12.2014 700,00 €31.7.201531.7.2015
51RIGHT POWER ENERGY, s.r.o., ŽilinaZmluva o združenej dodávke elektrinydodávka elektriny0,00 €20.6.2015nestanovený
50Ministerstvo vnútra SR, BratislavaZmluva o výpožičkeBzplatné zapožičanie prebyt. hnuteľného majetku štátu0,00 €17.6.2015nestanovený
49KOSTE s.r.o., Zlatovská 27, 91105 TrenčínKúpna zmluva v zmysle § 409nákup materiálu v zmysle cenovej ponuky1 209,95 €11.6.2015nestanovený
48STRECHY-STAVEBNINY s.r.o., Trenčianska cesta 1482, Bánovce nad BebravouKúpna zmluva v zmysle § 409nákup materiálu v zmysle cenovej ponuky3 491,43 €9.6.2015nestanovený
47Premier Consulting, spol. s r.o.Zmluva o dielo č. EA PRV 2015vypracovanie projektu0,00 €28.4.2015nestanovený
Položky 101-120 z 165

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka