Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Profil verejného obstarávateľa

     Obec Zlatníky je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

     Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona zabezpečuje starosta obce a jednotliví pracovníci obecného úradu o organizácií zriadených obcou v súlade s organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.

     V zmysle § 22 zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje Obec Zlatníky na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie informácie.

    

Identifikačné údaje:

Verejný obstarávateľ: Obec Zlatníky
Sídlo: Obecný úrad č. 42, 956 37  Zlatníky
Štatutárny zástupca: Ing. Erik Števula
IČO: 00311367
DIČ: 2021054354
Bankové spojenie: Prima banka, a.s. Bánovce nad Bebravou
Číslo účtu: 065 0357001/5600
Tel. kontakt: 038/7695 244, 038-7695 133
E-mail: obec@zlatniky.sk

 

     Obec Zlatníky spracovala internú Smernicu  o Verejnom obstarávaní, ktorou sa upravuje postup verejného obstarávateľa pri nakladaní s finančnými prostriedkami v procese verejného obstarávania. Účelom smernice je stanoviť postup Obce Zlatníky pri obstarávaní  zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, na poskytovanie služieb, koncesie a súťaže návrhov pri realizácií bežných a kapitálových výdavkov.


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka