Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Predmet činnosti

Do obvodu Matričného úradu Obce Zlatníky patria nasledovné obce:

 - Obec Zlatníky
 - Obec Malé Hoste
 - Obec Pochabany
 - Obec Cimenná


Matriky (matričné knihy) narodení, úmrtí a manželstiev sa na matričnom úrade nachádzajú od 1.1.1950. Do tohto obdobia sa matriky nachádzajú na Matričnom úrade Obce Šišov.

Obec na úseku matrík v matričnom úrade:
• vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí,
• vedie index zápisov do matričných kníh,
• vykonáva dodatočné záznamy do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe      verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi,
• zapisuje do matriky po písomnom súhlase krajského úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín,
• vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine,
• vydáva iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike,
• plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami, pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom,
• pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
• povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo na ktoromkoľvek inom mieste,
• povoľuje na žiadosť uzavretie manželstva pred ktorýmkoľvek matričným úradom, ak je ohrozený život toho, kto chce uzavrieť manželstvo,
• posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia ťažko zaobstarateľných dokladov potrebných na uzavretie manželstva,
• prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,
• prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu, ak je už počaté,
• prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky,
• podáva oznámenie na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo súhlasným vyjadrením rodičov,
• podáva na súd návrh na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku,
• vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
• pripravuje podklady na zápis matričných udalostí, ktoré nastali v cudzine, do osobitnej matriky,
• plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
• prijíma spoločné vyhlásenie rodičov o dohode voľby štátneho občianstva pre svoje dieťa podľa medzinárodných zmlúv,
• pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok,


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka