Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybavíte

Ako vybavíte na matrike:

Žiadosť o uzavretie manželstva: /je potrebná prítomnosť obidvoch snúbencov/

1/ Rodné listy snúbencov
2/ Doklad o štátnom občianstve
3/ Potvrdenie o pobyte
4/ Úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné
5/ Doklad o rodnom čísle
6/ Štátny občan SR s trvalým pobytom v cudzine predloží doklad - potvrdenie o pobyte, vydaný príslušným úradom cudzieho štátu; doklad o štátnom občianstve môže nahradiť predložením platného cestovného pasu SR.
7/ Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží aj právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
Doklady uvedené v 2., 3. a 5. bode možno nahradiť predložením platného občianskeho preukazu.
8/ Za spísanie žiadosti o uzavretie manželstva a zároveň za vydanie povolenia na uzavretie manželstva pred iným ako miestne príslušným matričným úradom pre snúbencov, ktorých príslušnosť matričného úradu podľa trvalého pobytu je Matričný úrad Obce Zlatníky a sobášiť sa budú mimo matričného obvodu sa vyberá správny poplatok v sume 17,00 Eur v hotovosti
9/ Za spísanie žiadosti o uzavretie manželstva sa vyberá správny poplatok v sume 10,00 Eur, od 01.01.2018

 

Úmrtie / zápis do knihy úmrtí/
- 3x list o prehliadke mŕtveho, ktoré vydá lekár
- Občiansky preukaz zosnulého
- Občiansky preukaz osoby, ktorá pohreb vybavuje
- Prvé vydanie výpisu z knihy úmrtí (úmrtný list) sa nespoplatňuje, za vydanie odpisu sa hradí správny poplatok 5,00 €

Vydanie matričného dokladu: /odpisu z knihy narodení, úmrtí a manželstiev/
- Žiadosť o vydanie odpisu /tlačivo žiadosti je dostupné na matričnom úrade/
- Občiansky preukaz
- Správny poplatok v sume 5,00 € v hotovosti

Určenie otcovstva pred alebo po narodení dieťaťa: /je potrebná prítomnosť obidvoch rodičov/
- Súhlasné vyhlásenie nezosobášených rodičov k otcovstvu dieťaťa
- Občiansky preukaz matky a otca dieťaťa
- Právoplatný rozsudok o rozvode matky, ak je rozvedená
- Spísanie zápisnice o určení otcovstva sa nespoplatňuje

 

 

Správne poplatky-matrika


dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka