Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Zlatníky » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Podrobnosti
Číslo:82
Zmluvná strana 1:Obec Zlatníky, Obecný úrad č. 42, 956 37 Zlatníky
Zmluvná strana 1 IČO:00311367
Zmluvná strana 2:V-Elektra Slovakia, a.s., Moyzesova 17, 036 01 Martin
Zmluvná strana 2 IČO:36421693
Názov:Zmluva NN č.9500000165 o združenej dodávke elektriny
Predmet:1.Touto zmluvou sa dodávateľ zaväzuje odberateľovi za podmienok dohodnutých nižšie v tejto zmluve: a, dodávateľ elektrinu v zjednanom množstve, b, zabezpečiť distribúciu elektriny do odberného miesta vrátane súvisiacich služieb. 2. Touto zmluvou dodávateľ preberá za odberateľa zodpovednosť za odchýlku v plnej výške pri splnení záväzku odberateľa uvedeného v bode 4. K registrácii tejto zmluvy k preneseniu zodpovednosti za odchýlku je splnomocnený dodávateľ. V prípade, že bduú zúčtovateľom odchýlok vznesené pripomienky, zaväzujú sa ich obidve zmluvné strany riešiť v súčinnosti a bez zbytočného odkladu. 3. Touto zmluvou sa odberateľ zaväzuje zaplatiť dodávateľovi cenu za dodanú elektrinu a za distribúciu elektriny a súvisiace (systémové) služby, a to za podmienok, vo výške a spôsobom dohodnutým ďalej v tejto zmluve, stanovených vo Všeobecných obchodných podmienkach a cenníku dodávateľa a podľa platných cenových rozhodnutí ÚRSO. 4. Odberateľ sa zaväzuje, že po dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy nebude mať viac zmluvných dodávateľov elektriny do predmetného odberného miesta. 5. Ďalšie podrobnosti o dodávke elektriny, jej plánovania, merania dodávok a distribúciu upravujú Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti V-Elektra Slovakia a.s. pre združenú dodávku elektriny vydané dodávateľom a zverejnené na jeho webovej adrese.
Cena *:0,00 €
Dátum uzavretia zmluvy:13.7.2016
Dátum zverejnenia zmluvy:13.7.2016
Dátum účinnosti zmluvy:14.7.2016
Dátum ukončenia zmluvy:nestanovený
Meno osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:Milan Gešnábel
Funkcia osoby, ktorá zmluvu uzatvorila:starosta obce
Poznámka:
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka