Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Osvedčenie podpisu a listiny

      Osvedčovanie sa vykonáva v úradnej miestnosti obce. Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa z ťažkých zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obce, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste.
 

Osvedčenie podpisu - občan predloží:
     - občiansky preukaz, alebo cestovný pas
     - listinu, na ktorej sa osvedčuje podpis
     - správny poplatok v hotovosti – 2,00 € za jeden podpis (platné od 1.1.2018)


      Pri osvedčovaní podpisu na listine obec zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný, že sa podpísala do osvedčovacej knihy a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným zákonom (č. 599/2001 Z.z.).


Osvedčenie listiny - občan predloží:

     - občiansky preukaz, alebo cestovný pas
     - originál listiny na osvedčenie + kópia listiny (kópiu je možné urobiť i na obecnom    úrade)
     - správny poplatok v hotovosti – 2,00 € za jednu stranu (platné od 1.1.2018)

 

      Obec pri osvedčovaní listiny zodpovedá za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloženým originálom listiny alebo s jej osvedčeným odpisom alebo s jej osvedčenou kópiou a že osvedčenie bolo vykonané spôsobom ustanoveným zákonom (č. 599/2001 Z.z.)


Osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.


Obec nevykoná osvedčovanie,
     • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine, listiny napísané v SJ a zviazané s predkladom do iného jazyka - osvedčí ich notár,

     • listiny s reliéfnymi pečiatkami a s hologramom - osvedčí notár,

     • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
     • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (geometrické plány, katastrálna mapa, listy vlastníctva atď.),
     • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
     • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie,
     • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku. 

 


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka